Boksamlingen Bibliotecha Zieglerorum

I 2009 startet arbeidet med å samle et fysisk biliotek med bøker, manuskripter, brevkorrespondanse og artikler som omhandler, omtaler, eller er skrevet av personer i slekten Ziegler.

Bøker i bilioteket
 • (1874) Foreningen til Norske Fortidsmindesmerkers Bevaring Aarsberetning for 1873.

 • Anker, C. J. (1887). Norske frivillige i de danske forsvarskrige fra 1848-50 og i 64. Boken.

 • Anker, C. J. (1887). Norske frivillige i de danske forsvarskrige fra 1848-50 og i 64. 3die hefte.

 • Barstad, H.J. (1928). Om nordmænds deltagelse i det danske hjelpekorps i Irland og Flandern 1689-1697.

 • Brammer, Gerhard (1908). Livgarden 1658-1908.

 • Cappelen, Hans (1969). Norske slektsvåpen.

 • Hirsch, J.C.W. og Hirsch, K. (1907). Danske og norske Officerer 1648–1814. Digital.

 • Jahn, Jens Harald Fibiger (1840). De danske Auxiliairtropper.

 • Røgeberg, Kristin M. (2004). Norge i 1743: Innberetninger som svar på 43 spørsmål fra Danske Kanselli. Bnd. 2.

 • Vasby, N., Wenk-Wolff, W., Ziegler, H. K. (1989). Mandal Kunstforening – 50 år 1939–1989: Det faste galleriet.

 • Weidling, Tor (2000). Eneveldets menn i Norge: Sivile sentraloranger og embetsmenn 1660–1814.

 • Ziegler, Helene von (1905). Unser Lockenköpfchen und anderes.

 • Ziegler, Ulrik H. G. (1958). Slekten Ziegler i Norge: Reinhold Ziegler og hans etterkommere i Lesja: Sorenskriver Jens Zieglers etterkommere.