Etymologi

Jost Amman, Der Ziegler (1568)

Tresnitt med beskrivelse av Zieglernavnets opprinnelse i stendeboken «Eygentliche Beschreibung aller Stände auff Erden».
Jost AmmanDer Ziegler (1568) 

Slektsnavnets opprinnelse og betydning

Slektsnavnet Ziegler er av tysk opprinnelse og betyr teglbrenner. Navnet dukker først opp i det tysk-romerske rike i middelalderen og er et såkalt yrkesnavn. Det antas at den første personen i slekten som tok i bruk navnet i middelalderen (før 1200) var teglbrenner av yrke.

Navnet Ziegler kommer fra det tyske ordet «ziegel» som kan bety både teglsten og taksten. «Ziegel» er igjen kommet av det gammelhøytyske ordet «ziegal» av samme betydning, som kommer fra det urgermanske ordet «tigulǭ», som igjen har sin egentlig opprinnelse fra det latinske ordet «tegula» som var en en type romersk rød taksten laget av teglsten.

Det latinske ordet har igjen sin opprinnelse fra det uritaliske «teg-dʰleh», som igjen kommer fra det urindoeuropeiske «*(s)teg-», som betød «å dekke».

Slektsnavnets opprinnelse og etymologi gjenspeiles blant annet i hjelmtegnet i slektens stamvåpen, som er en dorisk søyle i sølv stukket gjennom et rødt teglstenstak.

Slektens stamvåpen på Baltzer (Balthasar) Zieglers gravplate i Constappel fra 1474.