HVEM VI ER

Slekten Ziegler er en tysk adelsslekt med opprinnelse i høymiddelalderen fra byen Dresden i Sachsen. Slekten ble rik på sølvgruvedrift i bergområdet Erzgebirge rundt byen Freiberg, og ble i det fjortende århundre tatt opp i landadelen i markgrevskapet Meißen.

LES MER

UTFORSK TIDSLINJEN

Følg slekten fra starten i 1324 med rådsherre Wigand Ziegler i Dresden og bla deg gjennom syv århundrer med slektshistorie.

Tidslinjen inneholder små notiser fra historien om forskjellige medlemmer av slekten.

Alt fra da teologen Bernhard Ziegler (1496–1552) bistod reformatoren Martin Luther med den første tyske oversettelsen av bibelen under reformasjonen, til da assessor og godseier Reinhold Ziegler (1748–1807) angrep predikanten Hans Nielsen Hauge og i hans egne ord;
Sitatslog mig græsselig med en svær StokSitat.

LES MER

HVORFOR VI INNVANDRET

Mot slutten av det sekstende århundre led flere grener av slekten under vanskelige økonomiske forhold i Sachsen. En gren av slekten innvandret som leiesoldater i dansk-norsk tjeneste under tredveårskrigen. Slekten etablert seg i Norge rundt 1680.

LES MER